O Graničari

Na poziv Hrvatskoga kulturnoga društva boravio je 1958. ljeta prof. Slavko Janković, jedan poznati muzikolog i stručnjak u tamburanju, u Gradišču. On je pohodio nekoliko dvojezičnih osnovnih škol i dogovorio je s učitelji mogućnost podučavanja tamburanja u školi. Ondašnji učitelji osnovne škole Fileža bili su od ove ideje osvidočeni. Tako je ostao prof. Janković tri tajedne dugo u Filežu i počeo je školare viših razredov podučavati u tamburanju.

S finacijelnom potporom Hrvatskoga kulturnoga društva nabavljeni su prvi instrumenti. Po odlasku prof. Jankovića nastavili su fileški učitelji podučavanje tamburanja u školi. Iz ovoga školskoga tečaja razvio se 1962. ljeta tamburaški ansambl “Mladost”. 1968. ljeta je program kroz zavježbanje nekolikih tancev obogatio.

Tako se je s časom formiralo folklorno društvo “Graničari”, ko sada već nego 57 ljet dugo neprestano zastupa naše selo pri različni svetačnosti.

Skoro sva mladina našega sela, ka je ikako zainteresirana na kulturnom djelovanju, pristupila je ovoj folklornoj grupi. U društvu djeluje oko 28 tamburašic i tamburašev, 40 plesačic i plesačev.